Kūrybingumas

Creativity is inspecting and introspecting components from everything around us.

Manau, jog kūrybingumas nėra kažkas labiau ypatingo, nei idėjų, minčių apjungimas naujais būdais. Kitaip tariant Everything Is A Remix. Arba, kaip Samas yra sakęs "Visos dainos jau sudainuotos, tik ne visi pinigai dar paimti".

Remix'ą galima apibūdinti trimis žodžiais:

  • Copy

  • Transform

  • Combine

Tokiais pačiais žodžiais, ko gero galima apibūdinti ir kūrybingumą bendrąja prasme. Visi turime unikalių žinių, patirčių. Domimės visiškai skirtingomis temomis, esame matę skirtingus dalykus, mus veikia skirtingi pomėgiai, aplinka ir charakteriai. Tad nenuostabu, kad net susidūrę su panašia medžiaga, mes ją priimame ir panaudojame visiškai skirtingai.

Pvz. kokioje 8-toje klasėje mūsų klasė važiavo į ekskursiją ir aplankėme Vilnių. Buvome keletoje skirtingų objektų, įskaitant ir TV bokštą. Vėliau, po kelionės, lietuvių kalbos mokytoja namų darbams nurodė aprašyti televizijos bokštą. Kitą pamoką mano ir dviejų merginų darbai buvai atrinkti ir perskaityti prieš klasę, nes mokytojai tai pasirodė labai geras 3 skirtingų stilių pavyzdys: faktinis, literatūrinis ir publicistinis. Tad nors ir mes važiavome tą pačią kelionę, sėdėjome tame pačiame autobuse ir buvome lygiai tame pačiame bokšte, bet gavosi 3 visiškai kardinaliai besiskiriantys rašinėliai. Lygiai taip perskaičius straipsnį jums ir man kyla visiškai skirtingos mintys, mes jas skirtingai apdorotume, panaudotume ir gautume skirtingą rezultatą.

Jeigu į kūrybingumą žiūrėti iš šios pusės, tai gerokai nustekena mintį, jog turi būti apdovanotas, gabus, jog galėtum išsiskirti, vadintis "kūbybingu". Visi gali atrasti įdomių tarpusavio sąsajų, idėjų, sujungti taškus tarpusavyje įdomiais būdais. Skirtumas tik tame, kad praleidžiame skirtingą laiko kiekį tas mintis išreikšdami. O tai veikia panašiai, kaip raumuo: kuo daugiau tuo užsiimi - tuo geriau gaunasi. Nuo to, kaip gerai moki visą tai išreikšti, priklauso kaip lengvai seksis kitiems tai suprasti ir priimti.

Plagijavimas yra tada, kai tiesiog pasisavinamas kito žmogaus darbas. O jei pamatei idėją, ji tau sukėlė reakciją, naujų minčių ir tai perteiki kitiems per savo prizmę - tai jau ne turinio vagimas, o tiesiog įprastinė kūryba. Galima net pasiginčyti apie tai, jog ko ne dauguma idėjų, kurios jums kadanors yra šovusios į galvą, tikriausiai kažkur, kažkas apie tą jas jau yra pagalvojęs ir jūsų mintis nėra tokia jau originali.