Mokymasis
  • Vienas geresnių būdų išmokti, procesinti, išsaugoti bei prisiminti informaciją yra skirti apie pusę laiko mokymuisi, o kitą pusę tos informacijos reshare'inimui. Kai bandai naują konceptą glaustai paaiškinti, tai padeda tau pačiam į tą informaciją įsigilinti kur kas giliau. Išties paprastai, aiškiai ir efektyviai išdėstyti informaciją pavyksta tik tada, kai jau tikrai gerai pats tai perpranti. Šitą principą aš nejučiomis naudoju ko ne kiekvieną darbo dienos rytą, kai kažkokią šovusią mintį bandau išsidėlioti ir sklandžiai paaiškinti savo paties galvoje, kol automatu atlikinėju įprastinius rytinius reikalus. Toks savotiškas rytinis ritualas, paskendus savo mintyse ar net savotiška meditacijos forma. Tik niekada nesusimąstydavau, kad tai išties gan veiksminga ir padeda. Galbūt toks minčių išsivalymas, prilygstantis disko defregmentacijai, turėtų būti naudingas vakare, prieš einant miegoti, tačiau man šis procesas startuoja savaime rytais, dažniausiai man nė nepajutus, tad ir nesipriešinu.
Copy link