Terminai

  • Hygge (skaitosi hjuge) - danų, skandinavų kultūrinis modelis, kai gyvenime gan smarkus dėmesys skiriamas darniai ir patogiai kasdienybei. Tai maloni ir vertinama kasdiena, kuri yra jauki, graži, saugi, pilna lygybės ir asmeninės saviraiškos. Tokios, grynai, pamatinės Ikea vertybės

  • Millenials arba Gen Y - laikotarpis, kuriam priklausau ir aš bei kuris apima nuo ankstyvųjų **** 80s iki 90-tųjų vidurio / 2000-tųjų. Mėgstama šiuo terminu pasišvaistyti apie jaunus žmones, tačiau net ir dauguma sulaukę 30+ įeina į lygiai tą patį apibrėžimą.

  • Ambiverts are socially comfortable and interactive, yet value alone time. But, they don’t function well in either direction for too long. Balance is key for ambiverts and their preference for introversion or extroversion can change depending on the situation.

Last updated