Tools
  • Textastic - featured code editor that includes markdown support, built-in web server for previewing your work. You can manage remote file transfers with FTP, SFTP, WebDAV, Dropbox, and Google Drive and there’s a full-featured SSH terminal built right into the app. Textastic supports tabs, you can even have multiple files and SSH terminals open simultaneously.
  • Paw - API tool for Mac (like Postman)
  • Dash - API Documentation Browser and Code Snippet Manager for Mac (alt for Zeal)

Frontend

Backend

Jetbrains

LEMP

  • Laragon - vienas labiausiai patikusių local server sprendimų LEMP stack'ui. Iš pavadinimo atrodytų, jog orientuotas į Laravel, bet ištiesų tai pilnavertė alternatyva WAMP, XAMPP ar mano iki tol naudotam UniServer. Automatinis host file įrašų sukūrimas, itin lengvas naujų stack'o versijų diegimas, integruotas Mail Catcher'is ir ko gero overall veikiantis sparčiausiai iš visų kadanors bandytų.
  • Kita alternatyva - Laradock: PHP development environment, skirtas Docker'iui.

Terminal

  • Dracula dark theme for Windows terminal
Last modified 9mo ago